PyCon HK

PyCon HK 2015 (7-8 November 2015 @ Hong Kong Cyberport)

Hong Kong Open Source Conference 2015

Open Source Tech Talk (2015.03.07 Sat)

城巴廷續專營權的意見 要求開放數據